Weet dat je niet alleen bent, en nooit zal zijn.

Het voelt misschien zo, maar het ís niet zo.

De boze is er op uit om alle relaties te verstoren. Relaties met anderen. De relatie met jezelf. Maar het liefst de relatie met God.

De boze wil daarom heel graag zoveel mogelijk afstand creëren tussen ons en God, dus ons ook heel graag het gevoel meegeven dat God heel ver weg is. Het liefst dat we het idee hebben dat God zelfs onbereikbaar is. Maar niets is minder waar.
Je gevoel klopt niet. En zeker niet dit gevoel. Als jij weet dat je een dochter van de Vader bent, dan ben je niet alleen.

God de Vader is altijd bij je.

In Psalm 139 staat dat God ons insluit van achter en van voren. God legt Zijn Hand op jou en mij.

Jezus heeft het Koninkrijk hier op aarde gebracht. Jezus is het levend geworden Woord. Het Woord is als leidraad voor je leven en als wapen tegen de boze. Het Woord dat je het antwoord geeft op al je vragen!

De Heilige Geest mag in ons wonen. Misschien alleen nog maar in de kelder of boven op zolder, maar ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus God is in je.

Maar er is meer.

Hij kent je persoonlijk. Dat staat in Jesaja 43:1.
Hij zal voor je strijden (Exodus 14:14)
HIj denkt over je. (Psalm 139:17)
Hij heeft plannen voor jou! (Jeremia 29:11)
Hij is je rots en je vesting! (Psalmen 62: 6-8)
Hij is altijd bij je! (Mattheus 28:28)

Dus telkens als je merkt dat je het gevóel hebt alleen te zijn. Denk dan bij jezelf: Het is maar een gevoel. Gods Woord zegt anders en ik word geleid door het Woord en de Heilige Geest en niet door mijn gevoel. Dat gevoel moet nog worden afgestemd op worden op je gedachten, op de Heilige Geest. Eerst je gedachten en dan volgt je gevoel vanzelf.

Lizzie Kamerling