1 april 2022 - auteur Lizzie KamerlingDe reguliere hulpverlening staat er bol van. We moeten onze hardnekkige negatieve patronen leren herkennen en doorbreken en overal zijn er allerlei hulpvormen beschikbaar om ons daarbij te helpen.

Wat zijn negatieve patronen eigenlijk en belangrijker nog: hoe ontstaan deze patronen precies?

Misschien heb je weleens iets heel naars meegemaakt en heb je op een bepaalde manier gereageerd. We spreken over patronen als je vervolgens als je met deze gebeurtenis geconfronteerd wordt of als je met datzelfde gevoel of gedachten of herinnering geconfronteerd wordt, je dan gaat denken, spreken en/of je gaat gedragen op een bepaalde manier dat je steeds opnieuw herhaalt. Doordat het steeds terugkeert en je op dezelfde manier reageert wordt het een patroon in je leven.

Een voorbeeld: je hebt in je jeugd een tijd met verkeerde vrienden opgetrokken waardoor je bent gaan roken. Inmiddels ben je al meerdere keren gestopt met roken, maar ook weer begonnen. Steeds als je het leven even te moeilijk vindt, pak je terug op het roken.

Patronen kunnen ook doorgegeven worden in de generaties. Dit heeft dan te maken met de “ongerechtigheden van je voorgeslachten” waar in de Bijbel over wordt gesproken. Zolang iemand deze niet stopzet en leert om deze te veranderen, zullen deze doorgaan en steeds dieper wortelen in de identiteit van de volgende generatie en kan het zelfs gaan leiden tot verandering in het dna en tot ziekte.

Iedereen heeft bepaalde patronen in hun leven. Het is belangrijk dat negatieve of ongezonde, patronen die niet goed voor je zijn, worden omgezet naar gezonde, helpende patronen.

Misschien heb je ook wel met een hardnekkig negatief patroon in je leven te maken. Je wilt het niet, maar telkens val je weer in een oude valkuil met negatieve gedachten of negatief gedrag. Je weet dat het niet goed voor je is, maar je komt maar niet van het roken af. Je zou zo graag willen afvallen, maar telkens pak je toch naar het eten. Vooral als je het even moeilijk hebt. Je zou zo graag blij met jezelf zijn, maar toch lukt het je niet. Iedere keer zijn weer die stemmetjes en is er weer dat gevoel waardoor je jezelf toch waardeloos voelt.

Herken je dat?

Misschien heb je wel iets anders waar je mee worstelt, maar je merkt in ieder geval dat je in oud, niet helpend gedrag terugvalt. Soms gaat het weer een tijdje goed, maar voor je het weet… hup, dan ga je weer.

Hoe is dat voor jou in jouw leven? Wat komt er bij jou meteen naar boven als we het hier over hebben? 😉

Belangrijk is om te weten hoe patronen ontstaan. Want vaak komt in de reguliere hulpverlening wel een gedeelte daarvan aan bod (wat al heel helpend kan zijn), maar in veel gevallen niet helemaal. Dat kan ook haast niet, want zij kennen het geestelijk deel niet of nauwelijks dus wordt hier ook geen of (te) weinig aandacht aan besteed.

Maar inmiddels ken je me al een beetje hè. Ik gooi hem er toch gewoon in want het is Gods Waarheid. Het is mijn roeping is om anderen te helpen te overwinnen en niet leren omgaan met. Je gaat namelijk niet leren overwinnen als je niet de hele Waarheid hoort. Dan blijft het je hele leven een worsteling terwijl dat niet Gods best voor jou is.

[en weet, het is in gebrokenheid wat ik deel, want ook ìk ben in proces. Dus ook ik heb niet altijd alle missende stukjes van de puzzel. Maar ik heb er nu misschien wel een paar meer dan jij zodat je toch verder kunt.]


Als we even terugpakken op het voorbeeld van het roken: hoe komt het dat iemand is gaan roken? Dan moeten we eerst nog een andere vraag stellen: waarom is die persoon om te beginnen met verkeerde vrienden gaan uithangen? Dit kan te maken hebben gehad met een behoefte aan acceptatie, behoefte om erbij te horen, om geliefd te zijn. In die groep werd die persoon geaccepteerd, terwijl misschien diegene overal anders uitgesloten werd of het gevoel had niet geaccepteerd of niet geliefd te zijn.

De onderliggende basisbehoefte was dan geliefd willen zijn, geaccepteerd willen worden, erbij willen horen.


Ander voorbeeld. Iemand heeft vroeger in haar jeugd het idee gehad dat ze alles zelf op moest lossen. Normaal gesproken gaat een kind naar zijn of haar ouders om hulp, maar dit kind heeft geleerd dat haar ouders er niet voor haar waren. Ze moest het zelf zien op te knappen. Haar ouders waren er niet op het moment dat ze veiligheid en bescherming nodig had. Er hoeft nog niet eens iets heel naars gebeurd te zijn, maar wel zodanig dat het kind bang is geweest en niemand had die haar beschermde of voor haar opkwam. Want een kind heeft behoefte aan veiligheid en bescherming en die ervaarde het kind niet. Dus wat gebeurt er dan? Dus het kind heeft geleerd om altijd sterk te staan. Te zorgen dat ze zelf wel haar eigen boontjes kan doppen en dat anderen niet te vertrouwen zijn. Zelfs haar ouders zijn er niet voor haar. Hier zien we dat een patroon kan ontstaan. Er komt een overtuiging. Ik moet sterk zijn. En vanuit deze overtuiging gaat het kind denken en spreken en handelen. Ook als ze volwassen wordt, gaat dit door. Het wordt uiteindelijk onderdeel van haar identiteit. Zelfs als ze getrouwd is, moet ze altijd alles durven en altijd sterk zijn. Totdat ze in een burnout belandt en compleet vastloopt in het leven.

We zien dat het kind behoefte had aan veiligheid en bescherming. Het is uiteraard belangrijk om herkennen en te erkennen welke behoeftes er waren en nog zijn en waar er tekorten zijn ontstaan. [Ik zeg het even heel simpel in deze voorbeelden. Er zijn nog allerlei factoren die ook een rol kunnen spelen en waar naar gekeken kan worden.]


Maar even terug naar de voorbeelden…. weet je wat er nog meer gebeurd is toen op dat moment dat het gebeurde?


Er is namelijk, heel sneaky, geestelijk ook een deurtje open gegaan voor bijvoorbeeld angst (vanuit een geest van angst en niet vanuit de emotie angst). Afwijzing kan ook zomaar mee naar binnengeglipt zijn en/of bijvoorbeeld twijfel of God wel te vertrouwen is, of dat God wel echt voor het kind zou zorgen, want toen heeft Hij het immers niet gedaan.  


Daarom is het allereerst belangrijk dat je Gods Waarheid over jou gaat leren en/of accepteren, namelijk dat je een dochter van de Vader bent en dat je eerst daarin gaat leren staan. Als een échte Koningsdochter. Want je kan weten wat God over je zegt, maar als je het niet gelooft en/of er niet in wandelt, dan helpt het je helemaal niets. Dan had je het net zo goed niet kunnen weten.


Als je je positie vanuit de overwinning in gaat nemen, kun je die deuren gaan sluiten en gesloten gaan houden en dan kunnen negatieve patronen en gewoontes veel gemakkelijker doorbroken kunnen worden en blijvend veranderd worden naar goede gewoontes. Dan hoef je niet meer bang te zijn dat je weer in het oude patroon terugvalt. Je gaat leren wat Gods Waarheid voor je leven is en daarin te wandelen. Dat kan het natuurlijk nog wel eens gebeuren dat je struikelt, maar dan sta je weer op en laat je je daardoor niet ontmoedigen. De Bijbel zegt een rechtvaardige struikelt zeven maal en staat weer op. (Spreuken 24:16)


Zeven is een volmaakt getal. Dat betekent niet dat je nooit zult vallen, ook al behoor je tot Jezus. Je zult vallen, maar je zult ook weer opstaan. Omdat je het niet alleen doet. Maar samen met de Heilige Geest.


Hoe is dat voor jou, lieve jij? Welk patroon heb je nog in je leven dat je graag veranderd zou willen zien? Welke stap ga je hierin zetten?

Zou je willen reageren of heb je een vraag die je zou willen stellen? Klik dan hier om binnen een veilige setting in de online Parel Academie verder door te praten over dit thema!


Ben je klaar om een stap in overwinning te zetten? Klik dan hier om gratis je stap meteen in te plannen! 🥳🥳💃💃


Hoe negatieve patronen in je

leven kunnen ontstaan