10 juni 2022 - auteur Lizzie Kamerling

Afgelopen week toen ik een keer door mijn Facebook tijdlijn scrollde, kwam ik een blog tegen van iemand. Nu lees ik ontzettend graag en er zijn vele blogs die me door de jaren heen hebben bemoedigd. Daarnaast schrijf ik ook graag zelf blogs en ik bid dat ik daarmee ook anderen mag bemoedigen.

Maar de blog die ik afgelopen week tegenkwam…

Wauw.

Het is dat ik het inmiddels een stuk gemakkelijker vind om in genezing te geloven omdat ik nu weet hoe Gods principes werken en al meerdere keren genezing heb gezien in mijn eigen leven en dat van anderen, anders was ik na het lezen van die blog spontaan compleet van mijn geloofsstokje af gevallen.

Dat iemand geen genezing ervaart in zijn of haar leven, is al moeilijk genoeg. Ik heb daar zelf ook ervaring mee gehad in het verleden.

Toen deze blog mij echter onder ogen kwam (geschreven door iemand die zich christen noemt), waarin stond dat een bepaalde aandoening geen ziekte of stoornis zou zijn en door God gegeven en Gods wil is voor iemands leven (terwijl deze stoornis uitgebreid in de DSM5 staat beschreven en er zoveel mensen ongelooflijk door beperkt worden en vaak genoeg medicatie gebruiken, om bepaalde symptomen beheersbaar te houden). Toen ze vervolgens ook nog de genezing van iemand anders in twijfel trok, sprongen de tranen in mijn ogen.
[Ik wil even hierbij de aantekening maken dat ik dit van zeer dichtbij heb meegemaakt en een aantal jaar ook diverse mensen hierin ook heb mogen begeleiden. Daarnaast hebben bepaalde negatieve uitingen jarenlang gevolgen gehad op mijn persoonlijke gezondheid. Dus ik weet waar ik over praat.]


Het is helaas niet de eerste keer dat ik zo’n blog tegenkom. Het lijkt steeds vaker de orde van de dag en steeds meer een gangbare geloofsovertuiging van menig Nederlandse christen als het gaat om genezing en gezondheid.

Dát is wat me vooral ook zo verdrietig maakt. Verdrietig omdat er kennelijk zo weinig kennis is van het Woord van God an sich en over gezondheid en genezing volgens Bijbelse principes.

Die persoon kan er verder niets aan doen. Ze weet het niet. Ze is duidelijk onwetend als het gaat om hoe God werkt in iemands leven en als het gaat om de beloftes van God én daarnaast heeft ze nog zoveel bagage in de weg zitten dat het ook ontzettend moeilijk is om daar doorheen te kijken!  Mijn volk gaat onder door gebrek aan kennis staat er in Hosea. Je ziet steeds meer mensen die bezwijken onder ziekte en allerlei andere ellende. En waarom? Omdat men niet (beter) weet.

Het is niet dat ik een betere christen zou zijn. Begrijp me niet verkeerd. 

Verre van dat!  

Ik ben daar ook geweest, op diezelfde plek. Het is alleen maar Gods onmetelijke genade dat er Bijbels onderwijs hierover op mijn pad kwam, dat ook zoveel zegen in mijn leven en dat van ons gezin bracht, waardoor ik het anders heb mogen leren zien. Mijn geestelijke ogen zijn geopend. Maar gezondheid en genezing volgens Gods principes heeft inmiddels zo mijn hart. Mijn hart brandt om anderen te helpen om ook genezing, herstel of overwinning in hun leven te gaan ervaren.

En als ik dan bijvoorbeeld Psalm 103 lees, waarin staat dat God alle ziekten en kwalen geneest, of bijv. in Jesaja dat Jezus’ striemen ons ter genezing zijn geworden. Of als je dieper kijkt naar de grondtekst wat Jezus Redding voor ons betekent namelijk ook bevrijding en voorziening en genezing en heelmaking!, of dat God alleen goede gaven heeft gegeven, dus niet een rugzak vol belemmeringen die met een bepaalde diagnose meekomen. Ik kan nog wel even doorgaan. Het is een onbijbelse gedachtegang en het zijn o.a. deze leugens die er voor zorgen dat iemand ook geen herstel of overwinning zal gaan ervaren.

Ik weet dat er velen zijn die met vergelijkbare overtuigingen worstelen:

  • Gods genezing is niet meer voor vandaag, dat was vroeger in de tijd van de Bijbel
  • Gods genezing is wel voor anderen, maar niet voor mij.
  • Gods genezing is wel voor mij, maar niet nu. Op Zijn tijd.
  • Ik moest eerst… doen, dan pas wil God mij misschien genezen.
  • Mijn ziekte of aandoening zijn Gods wil voor mijn leven.
  • Zo heeft God mij kennelijk gemaakt, dus moet ik het omarmen.
  • Ik hoop dat ik genees, maar ik moet het maar afwachten.
  • God kan dit niet genezen, ik moet ermee leren leven.
  • Het is een gebroken wereld, daarom geneest God niet altijd.

Misschien herken je het ook wel bij jezelf. Die overtuigingen kloppen niet. Het zijn leugens van de boze die je bent gaan geloven. Misschien omdat je geen genezing of overwinning ziet in je leven, misschien ben je zo opgevoed. Misschien heb je ongeloof in je leven, of misschien ben je wel jaloers op anderen waar het beter gaat. Dat zijn voorbeelden van allemaal dingen die in ons leven kunnen zijn en die herstel of overwinning in de weg kunnen staan.

Reken jezelf er dan alsjeblieft niet op af. Je wist het niet, lieve zus. Dus je mag naar je Vader gaan, vergeving vragen en jezelf ook vergeven in alle mildheid. Je wist het niet. Je bent een 10, in proces! En dan op het Woord vertrouwen!   (En misschien eerst nog een dingetje of twee leren over Gods principes. 😉)  Nu weet je in ieder geval dat het anders kan!!   

Mocht jij worstelen met een gebied in je leven waar je gezondheid, herstel of overwinning nodig hebt, laat alsjeblieft de mening van anderen voor wat het is en ga geloven wat God zegt over jou en jouw situatie. Dat zou het enige leidende in ons leven moeten zijn.

Als je een vraag hebt hierover, stel hem gerust in de online community (waar je gratis lid van kan worden als je dat nog niet bent). Laat daar ook gerust even weten hoe jij daar mee omgaat, als je merkt dat een social media bericht je ontmoedigt, je twijfel juist versterkt of je in ieder geval niet verder helpt.

P.S.  Enne… mocht je ook van die blogs tegenkomen die christelijk lijken, maar je ontmoedigen in plaats van bemoedigen en zelfs dingen zeggen die haaks staan op wat de Bijbel zegt, dan kun je die maar beter overslaan. We horen elkaar te bemoedigen en te helpen om de Waarheid meer te ontdekken, niet allerlei leugens in ons denken te versterken. Mag ik even verdrietig zijn?