Jij was al geaccepteerd vóórdat je werd afgewezen.
Jij was al geaccepteerd vóórdat je werd verwaarloosd.
Jij was al geaccepteerd vóórdat er mensen in je leven kwamen die je niet behandelden zoals ze je hadden moeten behandelen.
Jij was al geaccepteerd vóórdat je werd geboren.

Vóór het begin van de wereld heeft God jou al vol liefde uitgekozen. Voor God was je geen verrassing. God heeft jou vol liefde bedacht en wist wanneer, op welke plaats en in welke situatie jij geboren zou worden.

Jezus is lang geleden al voor JOU aan het kruis gegaan en heeft alles, de afwijzing, de verwaarlozing, de pijn en het verdriet dat je meemaakt of heb meegemaakt, al gedragen.

Voor jou.

Speciaal voor jou!

Lees het maar eens na in Efeze 1:4. En had ik Psalm 139 al genoemd? 😉

Jij bent allang geaccepteerd! Alles is al geleden, alles is al gedragen. Alles is al genezen!

Als je gebukt gaat onder het gevoel van afwijzing, het gevoel dat niemand om je geeft of van je houdt, het gevoel dat je niet goed genoeg bent, dan begint het hier.

Weet bij wie je hoort. Weet van wie je bent.

Ook al zou je helemaal, helemaal niemand op deze aarde hebben, weet van wie je bent, weet bij wie je hoort!!

Vader God houdt van jou. Jezus houdt van jou. Als jij Jezus als jouw Verlosser heb mogen aanvaarden, mag je weten dat vanaf de eerste minuut daaropvolgend, jij van binnen nieuw werd. Is dan alle oude zooi weg? Nee dat niet, dat moet meestal nog een en ander worden opgeruimd. Er moet op bepaalde gebieden nog herstel plaatsvinden. We moeten nog leren om onze wapenrusting te dragen en te gebruiken. Niet alleen de helm van je redding opzetten! De rest is ook nodig, al wordt dat nogal eens vergeten. Er zijn nogal wat christenen die alleen in hun doophemd blijven rondlopen. 😉

Je hoort soms bekeringsverhalen dat iemand vanaf dat moment dan ook meteen ergens van bevrijd is. Dat kan zeker en dat gebeurt ook zeker! Wat een grote geweldige genade als dat gebeurt! Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Als dat gebeurt dan is dat geweldig, maar het is vaker een proces.

Vanaf dat eerste moment mag je wel weten dat Jezus met Zijn Geest in jou is gekomen. Gods vernieuwende geest en kracht! De Heilige Geest woont in jou met een kracht die doden kan laten opstaan!

Laat dat eens tot je doordringen!

Ik bedoel…

Écht tot je door laten dringen!!!

Zet even alles opzij. Een kwartier, een halfuur of langer en neem eens tijd om dit besef te laten zakken. Als jij worstelt met een gevoel van niet goed genoeg, afwijzing, niet blij met jezelf te zijn, neem eens de tijd om eens door te laten dringen dat jij gevuld, bekleed bent met… Jezus!

Als je je dit gaat realiseren, als dit écht tot je doordringt, als dit zakt, dan ga je namelijk anders reageren op de dagelijkse situaties in je leven.

In de Bijbel staat niet dat we overwinnaars zullen worden, maar meer dan overwinnaars! Bij God zijn de dingen niet net, niet krap aan, maar alles overvloedig! Denk maar aan de broden en de vissen, nog 12 manden over!! Lees vers Efeze 1:3 ook nog maar eens. “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met álle geestelijke zegen die in de hemelse gewesten is.

Wat wordt bedoeld met de geestelijke zegen? Om eens een aantal dingen te noemen, gezegend met alles waar een offer voor werd gebracht, herstel van de relatie tussen ons en God, tussen ons en onszelf en anderen, onze redding, vergeving, bevrijding van zonden en ongerechtigheden, vrede, heiliging, de wetenschap dat God in alles zal voorzien voor de dag, vervulling van Gods beloftes, ook voor ons!

Ik wil je uitnodigen om dit mee te nemen, de nieuwe week in. De keuze te maken om dit vanaf nu! te gaan geloven en de leugens uit je leven weg te doen. De leugens van angst voor falen en afwijzing, de leugen van niet goed genoeg. Welke leugen dan ook. Jij bent namelijk niet alleen. Jij bent goed genoeg! Jij hoort bij Gods gezin. Jij bent bekleed met Christus! Onvoorwaardelijk, wat je ook gedaan of nagelaten hebt, welke fouten je ook gemaakt hebt. Belijd deze aan God (en anderen) en dan mag je weer opnieuw beginnen, iedere keer weer! Schoon schip maken brengt namelijk herstel!

God houdt van jou. God hield al van je vóórdat jij bestond. Vóórdat jij bestond, kende Hij je naam! (Opwekking 599)

Het wordt tijd dat je doordrongen wordt bij wie je hoort, (van) wie je bent!

Wil je erover doorpraten, heb je behoefte aan hiermee aan de slag te gaan, vanuit Bijbels perspectief? Wil je dingen anders in je leven, maar weet je niet zo goed hoe? Klik dan even hier om te contacten of stuur een emailtje naar info@uniquepearl.nl met je vraag. Ik help je graag!

Lizzie Kamerling