Soms luisteren we naar de verkeerde stemmen. Je kan namelijk naar de Heilige Geest luisteren die je gedachten geeft in lijn met Gods gedachten. Maar je kan ook naar gedachten luisteren die niet van jezelf en niet van de H.G. zijn. Gedachten die in werkelijkheid gedachten die het andere koninkrijk ons geeft om ons mee te “voeren”, te verleiden. Kijken of we er in mee gaan.

Voor je het weet ga je mee in allerlei negatieve gedachten over jezelf of over iemand anders. Dan heb je al een heel gesprek met iemand in je hoofd zonder dat je die persoon uberhaupt gesproken hebt. Het kan er zelfs toe leiden dat je boos op die ander wordt door dat gesprek in je hoofd, omdat je denkt dat je weet wat de ander al gaat zeggen. Wat denk je: met wie je ben je dan “in gesprek”?

En soms zijn we al jaren al meegegaan met die verleiding en hebben we die gedachten tot onze gedachten gemaakt. Weet je dat we daarom ook alle gedachten gevangen moeten nemen ondergeschikt moeten maken  aan de wil van God. We moeten uit alle macht weerstand bieden aan zulke gedachten, zoals in Jakobus 4:7 staat. Want ze roven je vrijheid die krijgt, als je in je identiteit als dochter van de Vader gaat staan. Ze maken je krachteloos. Het andere koninkrijk wil je laten denken dat je niet goed genoeg of zelfs niets waard bent, hij wil dat je gaat denken dat je door iedereen afgewezen gaat voelen. Maar we zijn in Christus  en hebben het denken van Christus. Soms hebben we ons dat nog niet eigen gemaakt, en moeten we dat nog leren. Dat hoort bij een stukje levensheiliging dat volgt na de wedergeboorte. Dat is niet iets dat vanzelf gaat, daar moet je in getraind, in gediscipeld worden.

Het denken van Christus houdt in dat je een nieuw schepsel bent, door wedergeboorte. Je bent een nieuwe schepping geworden. Je bent geliefd door God! Je bent geen afgewezene! Dit moet ten allen tijde jouw uitgangspositie zijn. Hier moet je in standhouden, het geloven en Gods Waarheid hierover accepteren, want Hij heeft het over je gezegd!

Ongeacht wat anderen vinden en zeggen.

Weet dat zij dan ook naar verkeerde stemmen kunnen zijn gaan luisteren of dat ze die verkeerde stemmen door hen heen hebben laten werken of nog laten werken. Dat zijn zij zelf niet. Weet dat alles dat niet overeenkomt met het Woord van God een leugen is.

Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik wil onder geen beding God een leugenaar noemen, ook niet onbewust of ongemerkt. Ik heb al heel wat negatieve stemmen kunnen overwinnen. Want weet je wat er nog meer staat in die tekst van Jakobus 4;7 “.. en hij [dat is de duivel] zal van u wegvluchten!” Wie is hier de baas denk je? Niet die negatieve leugenstemmetjes hoor.

Jij bent eindverantwoordelijk hier. Dus bied weerstand, keer je rug naar de leugens toe! En dan… staat er nog iets: in vers 8: Nader tot God en hij zal tot u naderen.” Dus je keert je rug toe naar de leugens en daar is God. Dan kun je tot hem naderen. Als er allerlei leugens tussen jou en God in staan gaat dat niet zo gemakkelijk. Maar als je je afkeert van die leugens, daar vergeving voor vraagt dat je erin mee bent gegaan en dan Vader, wat zegt U over mij? Alle anderen zeggen dit, maar wat zegt U nou?

Belangrijk is dat je actief weerstand biedt. Als je de stemmen van het andere koninkrijk wel herkent, maar je doet er vervolgens niets mee om ze actief uit je leven  uit te bannen, dan is het alsof je plat op de grond blijft liggen en wacht tot de vijand vanzelf weggaat. Helaas moet ik je vertellen: dat gaat niet gebeuren! Maar het gaat erom dat we ons denken vernieuwen door wassing van het waterbad van het Woord. Dat is onderdeel van je wapenrusting geopnemen en gebruiken.